Wat doet een mangatwacht?

Een mangatwacht houdt toezicht bij een mangat wanneer er werkzaamheden in een besloten ruimte worden uitgevoerd. Doordat de mangatwacht zich buiten de besloten ruimte begeeft, wordt deze ook wel buitenwacht genoemd. De mangatwacht ziet toe op het veilig uitvoeren van de werkzaamheden die in de ruimte achter het mangat worden uitgevoerd. Maar wat is een mangat eigenlijk? En wat zijn te taken van een mangatwacht precies?

Wat is een mangat?

Een mangat is de toegang van een nauwe ruimte als een tank, silo of riolering. Wanneer er inspectiewerkzaamheden, reparaties of schoonmaaktaken moeten worden uitgevoerd, dient het mangat als doorgang. Doordat een mangat erg smal is, past hier slechts één persoon tegelijk doorheen. Er zijn verschillende soorten mangaten te onderscheiden. In veel gevallen zijn de mangaten voorzien van een deksel of luik om het gat mee af te sluiten, maar dit is niet altijd het geval. Doordat een mangat erg nauw is, moet deze meestal verticaal betreden worden – eventueel met behulp van een takelsysteem.

Wat doet een mangatwacht?

Om de veiligheid van de medewerker in de binnenruimte te kunnen waarborgen, is het verplicht om gedurende de werkzaamheden een mangatwacht in te zetten. De mangatwacht staat buiten het mangat en ziet toe op de veiligheid van de medewerker die zich binnenin bevindt. 

Werken in een gesloten ruimte als een silo, tank of riolering kan namelijk de nodige veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Zo kunnen er ademhalingsproblemen ontstaan, doordat de ruimte vaak niet goed geventileerd is. Bovendien wordt er in ruimtes met een mangat vaak gewerkt met explosieve of brandbare stoffen. Om de risico’s tot een minimum te beperken, wordt de medewerker in de gesloten ruimte uitgerust met persoonlijke bescherming en verschillende meetinstrumenten. De voortgang van de werkzaamheden en eventuele problemen worden hierbij gecommuniceerd via de mangatwacht.

Verder houdt de mangatwacht zich bezig met de volgende taken:

 • Toezien op de gezondheid en welzijn van de mensen en het veilig werken in besloten ruimten

 • Controleren, handhaven en corrigeren van de genomen en te nemen beheersmaatregelen

 • Het controleren en handhaven van de afspraken genoemd op werkvergunning en Taak Risico Analyse

 • Mondeling en schriftelijk rapporteren van VGM-afwijkingen aan de opdrachtgever/vergunningverlener

 • Controleren of gasmetingen zijn/worden uitgevoerd en het melden/alarmeren bij overschrijding alarmwaarden

 • Het alarmeren van de mensen in de besloten ruimten en de noodorganisatie

Mangatwacht eisen

Het werken als mangatwacht is een verantwoordelijke functie, waarbij je aan een aantal functie-eisen moet voldoen. Allereerst speelt veiligheid een enorme rol. Als mangatwacht dien je dan ook altijd alert te zijn en weten welke verschillende risico’s zich op welk moment voor kunnen doen, om zo op tijd actie te kunnen ondernemen. Ook goede communicatieve vaardigheden zijn als mangatwacht van groot belang. Als mangatwacht ben jij het eerste aanspreekpunt voor de medewerker die zich in de gesloten ruimte bevindt en ben je bovendien verantwoordelijk voor de communicatie naar de rest van de betrokkenen. 

Een mangatwacht heeft de volgende competenties: 

 • Milieu-, gezondheids- en veiligheidsrisicobewust

 • Alert, oplettend en actief

 • Objectief en onafhankelijk

 • Kunnen samenwerken, overleggen en coördineren

 • Opdrachten vertalen naar praktische toepassing

 • Sociaal- en communicatief vaardig

 • Communiceren met communicatiemiddelen

Cursus mangatwacht 

Ben jij enthousiast geworden om aan de slag te gaan als mangatwacht? Bij Echt Snel hebben we regelmatig verschillende vacatures beschikbaar. Voor het werken als mangatwacht, dien je in het bezit te zijn van een aantal diploma’s en certificaten. Zo vragen we onder andere een diploma voor mangatwacht, een VCA-diploma en een BHV-certificaat voor kleine blusmiddelen. Ben je nog niet in het bezit van één of meerdere diploma’s of certificaten? Geen probleem, bij Echt Snel bieden we verschillende cursussen aan, waarin je helpen om alsnog de benodigde papieren te halen.